• CSR

Vil du gøre en forskel med din pension?

Hver dag kan du være med til at gøre noget godt for vores verden. Du skal ikke gøre andet end at investere hele eller en del af din pensionsopsparing i AP Bæredygtig. Så klarer vi resten.

AP Bæredygtig er mere end et klimaprodukt

Når du investerer i AP Bæredygtig, støtter du en lang række af FN’s verdensmål. Du er med til at bekæmpe fattigdom og støtte projekter for kvinders rettigheder. Du medvirker til bæredygtig udvikling i verdens fattigste lande og støtter tiltag, der reducerer CO2. Og på den måde gør du en forskel for den verden, du og mange efter dig skal leve i.

Du kan læse mere om vores investeringsprojekter herunder.

Udviklingsprojekter for kvinders rettigheder og bekæmpelse af fattigdom

AP Pension investerer blandt andet i virksomheder og organisationer, som arbejder med projekter, der bekæmper fattigdom og bidrager til bæredygtig udvikling i verdens fattigste lande.

Afskaf fattigdom.png Sundhed og trivsel.png Industriinnovation og infrastruktur.png

Eksempler på projekter:

Sri Lanka

I Sri Lanka støtter vores investering et nyt projekt, der har fokus på psykiske og fysiske lidelser og vold mod kvinder, hvor målet er at 11.000 kvinder får hjælp til at håndtere voldssituationer. Derudover arbejder projektet også for at styrke landets indsats for at få COVID-19 under kontrol, hvilket blandt andet har bidraget til, at ansatte i sundhedssektoren får uddannelse inden for smitteforebyggelse, og at 2 millioner borgere modtager nødhjælp i form af økonomisk støtte til at komme igennem pandemien.

Angola

I Angola støtter vores investering et projekt, der arbejder på at opbygge et system til indkomststøtte af de fattigste husholdninger og familier i landet. Samtidig opbygges et offentligt system for social sikkerhed. Projektet har som mål at nå ud til 1 million husholdninger, der alle er blandt de 40 procent fattigste i landet.

Investering i grøn energi og reduktion af CO2-udledning

AP Bæredygtig bygger blandt andet på investeringer, der bidrager til reduktion af CO2-udledning og til den grønne omstilling af energiproduktion. 

Grøn energi i Indien

Bæredygtig energi.png Klimaindsats.png

  • AP Bæredygtig investerer blandt andet i to vindmølleparker og fire solcelleprojekter i Indien. Vindmølleparkerne har en samlet kapacitet på 210 MW, og solcellerne har en kapacitet på 47 MW. Det svarer til forbruget af elektricitet i mere end 50.000 indiske husstande om året, hvilket betyder, at der undgås udledning af 300.000 ton CO2.

Ansvarlig forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion.png

  • AP Bæredygtig investerer i et selskab, der laver løsninger inden for logistik og emballage. De opererer efter en cirkulær model, hvor paller, kasser og andre beholdere kan genbruges som alternativ til engangsløsninger. Selskabet har et mål om at være affaldsfri senest i 2025. For hvert træ de anvender til materialer, sørger de for genplantning af to træer. I 2021 sparede de 112.419 tons CO2 ved optimering af transport, hvilket er en forbedring på 30 procent mindre CO2 i forhold til 2020. 

Skovbrug og fremstilling af træprodukter

Livet på land.png

  • AP Bæredygtig investerer i et selskab, der arbejder med skovbrug og fremstilling af træprodukter. Al skov er certificeret, og selskabet sørger for, at der plantes mindst lige så mange træer, som der fældes. Det bliver til 140-150 millioner træer om året. Deres skovarealer fjerner 32 millioner ton CO2 om året, hvilket svarer til mængden af CO2 fra 7 millioner benzinbiler.​

Beregn dit klimaaftryk

Hvis du som kunde hos AP Pension allerede har investeret i AP Bæredygtig, kan du se effekten af din egen investering på Min Pension.

Du kan beregne dit omtrentlige klimaaftryk på baggrund af din alder og din pensionsopsparing.
Hør mere om vores fleksible investeringsmuligheder

Vil du høre mere om, hvilke investeringsmuligheder vi kan tilbyde dine medarbejdere, så kontakt os til en snak om investeringsprofiler, afkast og opsparing.


Er du klar til at investere din pension bæredygtigt?

Er du allerede kunde og ønsker at investere i AP Bæredygtig? Du kan læse mere om, hvordan du ændrer dit investeringsvalg på Min Pension og tage vores investeringsguide. Hvis du allerede investerer i AP Bæredygtig, kan du også her vælge, om en større del af din opsparing skal placeres i vores bæredygtige produkt.


Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi har midlertidigt ændret vores åbningstider og sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til torsdag: 08.00-16.30

Fredag: 08.00-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.