• CSR

Vi er særligt opmærksomme på klimaaftrykket fra vores investeringer, og vi ønsker at være gennemsigtige med de klimarelaterede risici, der kan være forbundet med dem. Vi har derfor siden 2019 udgivet en årlig TCFD-rapport, som du kan læse mere om længere nede. Samtidig ønsker vi at støtte op om den grønne omstilling, og har derfor sat målsætninger for vores investeringer i grønne projekter.

AP Pensions klimaftryk

For at imødekomme vores ønske om transparens har vi i tråd med Parisaftalen implementeret en løbende rapportering af vores klimaaftryk, som følger anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Det gør os i stand til at analysere og vurdere vores investeringsporteføljes klimaaftryk og giver os samtidig en større forståelse af klimarisici i porteføljen, så vi kan reagere på baggrund af disse oplysninger.

Læs mere om rapportering efter anbefalingerne i TCFD 

AP Pensions grønne investeringer

For at understøtte den grønne udvikling aktivt investerer vi i en række selskaber og projekter, som fremmer den grønne omstilling.

Green Bonds

AP Pension investerer i green bonds (grønne obligationer), som finansierer grønne projekter, der bidrager positivt til klimaet og miljøet. Der er tale om obligationer med meget lille kreditrisiko i form af for eksempel stats- og realkreditobligationer.

Grøn energi

Vi investerer også i en række alternative investeringer som f.eks. havvindmøller, landvindmøller og solceller. Investeringerne understøtter en bæredygtig omstilling af energiforbruget og understøtter direkte Parisaftalen.

Bæredygtige ejendomme

Når vi fremover investerer i byggeri, vil vi have fokus på at nedbringe bygningernes energiforbrug og arbejde for at certificere eksisterende ejendomme gennem internationalt anerkendte kriterier. Desuden vil vi sikre, at alle nyopførte erhvervsbygninger bliver DGNB-certificeret (mindst Guld), og at alle nyopførte boliger svanemærkes.

Skov

Vores skovinvesteringer skal fremover være certificerede i henhold til kriterierne fra Forest Stewardship Council (FSC) eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) for at sikre en minimumsstandard for bæredygtighed.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi har midlertidigt ændret vores åbningstider og sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage mellem klokken 8.00 og 15.00.

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.